###ในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางมาเลี้ยงอาหาร - มอบสิ่งของ - มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนได้ เพื่อให้แขกผู้ใหญ่ใจดีสามารถร่วมบริจาคให้กับน้องๆตาบอดพิการซ้อน ตามช่องทางดังนี้

📮📮📮มอบสิ่งของได้ทางไปรษณีย์ เคอรี่ และช่องทางขนส่งอื่นๆ เพื่อจะได้นำไปใช้กับน้องๆในช่วงเปิดภาคเรียน ตามที่อยู่ของโรงเรียน (โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เลขที่ 88 ม.4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120)

👉👉👉แขกผู้ใหญ่ใจดี สามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ได้ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีและQR CODE ที่หน้าเพจโรงเรียนได้เลยนะคะ

#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ✌️✌️✌️

#ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา 👧👦💗