สิ่งของที่ต้องการ

1.ทุนทรัพย์

2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

3.ทีวี

4.เครื่องซักผ้าถังใหญ่

5.ลูกโกลบอล  จำนวน  2  ลูก

6.เชือกชักเย่อ

7.โต๊ะม้าหินอ่อน   จำนวน  10  ชุด

8.ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ [สีขาว] จำนวน  20  ชุด