วิสัยทัศน์

พร้อมจะพัฒนาเด็กตาบอดให้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเท่าเทียมบุคคลทั่วไป  ไม่เป็นภาระแก่สังคม

ปรัชญาโรงเรียน

ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส  เพิ่มพูนความสามารถด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

เอกลักษณ์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรม

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  มีคุณธรรม

ตราโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

          ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ตรารูปวงกลมสามวงซ้อนกัน ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ภายในวงกลมด้านในเป็นภูเขา (เทือกเขาใหญ่และเทือกเขายาว) และตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วย เปลวไฟ หัวใจ และไม้เท้าขาว มีความหมายคือ

เปลวไฟ               หมายถึง  แสงสว่างนำทางชีวิต

หัวใจ                   หมายถึง  ความศรัทธาอดทน เสียสละ ด้วยรักและเมตตา

ไม้เท้าขาว            หมายถึง  สัญลักษณ์ในการนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างอิสระ

อักษรย่อโรงเรียน             ดซอ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        คือ           ต้นพะยอม

สีประจำโรงเรียน              คือ           สีม่วง – ขาว

สีม่วง     หมายถึง                  ความมั่นคง ความหนักแน่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคี

สีขาว      หมายถึง  ความเรียบง่าย ปลอดภัย สะอาด บริสุทธิ์สดใส