ถวายเทียนพรรษา

คณะครู  นักเรียน  เจ้าหน้าที่  และนักเรียน ถวายเทียนพรรษา

ณ วัดร่องระกำ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม