สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดผ้าแพคลุมป้ายโรงเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เป็นเกียรติประวัติ มิ่งใจและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน