เวียนเทียน ถวายสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีชุมแสง วันที่ 19  ก.ค.62