พิมพ์

เวียนเทียน ถวายสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีชุมแสง วันที่ 19  ก.ค.62

หมวด: กิจกรรม การดำเนินงาน
ฮิต: 321